Cursus (Middel)Nederlandse Paleografie

Uit de ‘Cyrurgie van meester Jan Yperman‘ (Gent, UB, hs.1273, fol. 3v°).

In het najaar 2022 biedt het Centrum voor Historische Talen (CHT) in samenwerking met het Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies en Archief Gent voor een eerst een initiatiecursus ‘(Middel)Nederlandse Paleografie’ aan. De lessenreeks bestaat uit twaalf lessen en wordt gegeven door Els De Paermentier. Wie meer wenst te vernemen over deze navormingscursus of wie interesse heeft om zich in te schrijven voor een volgende editie kan terecht op de website van het CHT.

23 maart 2022: Gastlezing Matanja Hutter & Boekvoorstelling

Dra. Matanja Hutter (Universiteit van Amsterdam) geeft een voorstelling van haar onderzoek getiteld ‘Ende wilde wel dat elc mensce kende: boekhistorisch onderzoek naar de handschriftelijke overlevering van Jacob van Maerlants Rijmbijbel’.

Aansluitend wordt het recentste deel gepresenteerd in de reeks ‘Schrift en Schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen’, van Prof. Els De Paermentier, Schrift in dienst van de macht. De grafelijke kanselarij in Vlaanderen en Henegouwen (1191-1244) (Hilversum: Verloren, 2021). 

Beide activiteiten vinden online plaats, om 15u00.