Publicaties

De werkgroep Schrift en Schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen (SSNM) beschikt bij Uitgeverij Verloren (Hilversum) (voorheen bij uitgeverij Peeters in Leuven) over een eigen reeks om het onderzoek van haar leden aangaande de hulpwetenschappen voor de studie van de middeleeuwse geschiedenis (paleografie, codicologie, diplomatiek) te publiceren. Alle monografieën die in de SSNM-reeks verschijnen zijn peer-reviewed door een daartoe aangestelde leescommissie. De leescommissie bestaat uit twee of drie onafhankelijke experten die niet betrokken waren bij de totstandkoming van het werk.

Zijn reeds verschenen in de SSNM-reeks:

Deel 1

De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw

Door J.W.J. Burgers

3 dln., Leuven 1995


Deel 2

Onsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche.
Codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten

Door Jos A.A.M. Biemans

2 dln., Leuven 1997


Deel 3

Het oorkondewezen van enige kloosters en steden in Holland en Zeeland, 1200-1325

Door E.C. Dijkhof

2 dln., Leuven 2003.


Deel 4

Middeleeuws kladwerk.
De autograaf van de Brabantsche yeesten, boek VI (vijftiende eeuw)

Door Astrid Houthuys

Hilversum 2009
Meer info bij Uitgeverij Verloren


Deel 5

De oorkonden en de kanselarij van de graven van Henegouwen, Holland en Zeeland.
Schriftelijke communicatie tijdens een personele unie: Henegouwen, 1280-1345

Door Valeria Van Camp

2 dln., Hilversum 2011.
Meer info bij Uitgeverij Verloren


Deel 6

Medieval documents as artefacts.
Interdisciplinary perspectives on codicology, palaeography and diplomatics

Onder redactie van E.C. Dijkhof

Hilversum 2020.
Meer info bij Uitgeverij Verloren


Deel 7

Schrift in dienst van de macht.
De grafelijke kanselarij in Vlaanderen en Henegouwen (1191-1244)

Door Els De Paermentier

Hilversum 2021.
Meer info bij Uitgeverij Verloren


%d bloggers liken dit: